یکشنبه 30 خرداد 1400   14:48:55
1397/1/22 چهارشنبه

ارکان شورای سازمان

شهردار به عنوان ریاست شورا.

 معاون برنامه ریزی شهرداری ودرصورت عدم وجود پست معاونت مذکور معاون اداری ومالی ویا معاون شهردار به عنوان نایب رئیس شورا.

یک نفرکارشناس به عنوان نائب رئیس شورا
یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر مذکور
 

 یک نفر کارشناس مطلع وآگاه به آمار وفن آوری اطلاعات به پیشنهاد شهردار تایید استاندار.

 
  طبق اساسنامه سازمان، وظایف شورای سازمان به قرار زیر است:
 استماع گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس راجع به امور سازمان وتصویب آن.
 بررسی وتصویب ترازنامه،حساب سود وزیان وصورت دارایی ودیون وعملیات سازمان براساس گزارش هیات مدیره و بازرس واتخاذتصمیم نسبت به آنها.
بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی وبرنامه ریزی های کلی برای   فعالیتهای آتی وبرنامه های میان مدت ودرازمدت سازمان.
 بررسی وتصویب بودجه،متمم واصلاح وتفریغ بودجه،مصوبات شورای سازمان در   امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهریاجانشین قانونی آن   جهت تصویب ارسال خواهد شد.
 بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی ودستورالعمل ها و ضوابط  پیشنهادی هیات مدیره ومدیرعامل سازمان درحدود مقررات وقوانین و  مفاداساسنامه0(به جز آئین نامه مالی ومعاملاتی سازمان که برابر مفاد بند7   ماده13 عمل خواهد شد).
آئین نامه مالی ومعاملاتی سازمان براساس قانون شهرداری ومفاداساسنامه  توسط هیات مدیره تهیه و به شورای سازمان پیشنهاد می شود که پس از  تصویب  شورای سازمان و شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور مورد اجرا  در  خواهد آمد.
 برقراری حقوق ومزایای مدیرعامل وفق مقررات موضوعه(قانون نظام هماهنگ  پرداخت وسایرمقررات ذیربط).

 
تعداد بازديد اين صفحه: 101352
تعداد بازديد کنندگان سايت: 43674158 تعداد بازديد زيرپورتال: 697608 اين زيرپورتال امروز: 320 سایت در امروز: 19662 اين صفحه امروز: 41
1395/5/30 شنبه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد .