تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی

settingFaEn

اخبار

مشاهده آرشیو اخبار

گزارش تصویری

مشاهده آرشیو اخبار

استعلام بها

مشاهده آرشیو اخبار

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج به صورت یک سازمان مستقل از سال 1390/12/02 فعالیت خود را آغاز کرد. هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به شهرداری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها برای تشکیل شبکه های اطلاع رسانی و داخلی، بانک های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی و ساماندهی گردش آمار و اطلاعات ازعملکرد شهرداری همچنین آموزش، فرهنگسازی و بکارگیری همه امکانات و ظرفیتها درجهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستمها و افزایش بهره وری، بازارشناسی و بازار سازی برای فعالیت های درآمدزایی از جمله وظایف این سازمان است.

خدمات الکترونیک پرکاربرد

اطلاعات

.