سه‌شنبه 5 مرداد 1400   13:11:12
1397/1/22 چهارشنبه

منو
1399/12/3 یکشنبه


          
 
1399/8/7 چهارشنبه


سعید حق شناس
معاون امور فنی و بهره برداری

 


مدرک پایان تحصیلات کارشناسی در رشته شهرسازی دانشگاه هنر تهران
مدرک پایان تحصیلات کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای) دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دوره دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

 

مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383-1385.
جهاددانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1386- 1388.
مهندسین مشاور بافت‌شهر، 1388.
مهندسین مشاور همسورازان، 1389
پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، 1388
مهندسین مشاور آرمان پردازان سنگلج
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرج، کارشناس طرح تفصیلی ستاد مرکز
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج، مدیر داده های مکانی
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج، معاون امور فنی و بهره برداری
عضویت در شوراها و مجامع
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
عضو گروه مشاوران جوان شهردار کرج
عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات توسعه

همکاری در طرح هادی شهر شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383- 1384.

همکاری در طرح گردشگری شهرستان شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1383- 1384.
تهیه اسناد مربوط به GIS شهرستان شهمیرزاد: مهندسین مشاور موژدا و همکاران، 1384-1385.
همکاری به‌عنوان مسوول بخش مطالعات و GIS و همکاری در طراحی طرح منظر شهری بخش شرقی محله صابون‌پزخانه در منطقه 12 شهر تهران: جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1386-1388.
همکاری به‌عنوان مسوول تدوین طرح در تهیه طرح راهبردی محله باغ شاطر دربند منطقه یک شهرداری تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1387- 1388.
همکاری در طرح تهیه شناسنامه کاربری‌های عمومی منطقه یک شهرداری تهران: مهندسین مشاور جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1388.
همکاری به‌عنوان مسوول بخش مطالعات و GIS و همکاری در طراحی طرح منظر شهری محله یافت آباد شمالی در منطقه 18 شهر تهران: جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1388- 1390.
همکاری در طرح آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک: شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1389.
همکاری در طرح مطالعات امکان‌سنجی طرح مجتمع گردشگری خرو: شرکت مهندسین مشاور بافت‌شهر، کارفرما: شهرداری خرو، 1388-1389.
همکاری در طرح مجتمع گردشگری خرو: شرکت مهندسین مشاور بافت‌شهر، کارفرما: شهرداری خرو، 1388-1389.
همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی پهنه‌بندی محیطی، معیشتی روستاهای استان تهران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1389-1390.
همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی سیاست‌های مسکن روستایی در کشورهای هند، چین و ترکیه، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1389-1390.
همکاری به‌عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و معیارهای مکان‌یابی، توسعه و ساماندهی آرامستان‌های شهری و روستایی، کارفرما: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1389- 1390.
همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی راهکارهای ساماندهی آرامستان های کشور، کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1392-1394.
همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح تدوین پژوهشی ارائه الگوی مناسب طراحی مدارس در زمین‌های محدود، کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، 1392-1393
همکاری در طرح مسیرگشایی و طراحی شهری خیابان عطایی ارومیه، شرکت خدمات مدیریت ایرانیان، کارفرما: سازمان نوسازی و بهسازی ارومیه، 1391-1392
همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح توسعه آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک، شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1392-1394
همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح فاز دوم آماده‌سازی صنعتی اراضی چمبورک، شرکت مهندسین مشاور همسورازان، کارفرما: معاونت املاک و مستغلات حضرت امام (ره)، 1394-1395.
همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح طراحی شهری سایت اداری شهر آفتاب، مهندسین مشاور آرمان پردازان سنگلج، 1395.
همکاری به عنوان مدیر بخشهای سکونتگاه و تاسیسات زیربنایی در طرح مطالعه جامع پیامدهای فرهنگی و اجتماعی استقرار صنعت نفت و گاز در سطح جوامع و اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی پارس، پژوهشکده مطالعات توسعه، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1395.


 


مقاله

امینیان، سعید، حق‌شناس، سعید، سهرابی، ثریا (1389): "بررسی الگوهای پایدار استفاده از انرژی در سکونتگاه‌های بومی، نمونه موردی: سکونتگاه‌های روستایی استان هرمزگان"، ارائه شده در نخستین همایش توسعه شهری پایدار (ارائه شفاهی)، قطب علمی معماری و شهرسازی دانشگاه تهران، تهران.
امینیان، سعید، حق‌شناس، سعید، "برنامه‌ریزی مداخله در محدوده قدیمی شهرها با بکارگیری رهیافت تجدید حیات شهری"، مجله علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، زمستان 1392.
امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1393): "بررسی تجربه استفاده از مشارکت فکری مردم محلی و متخصصان برای تدوین سناریوهای روستاهای پایدار آینده"، مجله علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای).
امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1392): " تحلیل عوامل موثر بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و خوشه‌ای (مورد: روستاهای استان تهران)"، مجله علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای).
امینیان، سعید؛ حق شناس، سعید (1394): "برنامه ریزی راهبردی برای ایجاد تغییر فضایی در نواحی خرد شهری، نمونه موردی: محله باغ شاطر دربند"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.


طرح پژوهشی
همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی پهنه‌بندی محیطی، معیشتی روستاهای استان تهران، کارفرما: دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، 1389-1392.
همکاری به عنوان کارشناس مسوول در طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی سیاست‌های مسکن روستایی در کشورهای هند، چین و ترکیه، کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1389-1390.
همکاری به‌عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی تدوین ضوابط و معیارهای مکان‌یابی، توسعه و ساماندهی آرامستان‌های شهری و روستایی، کارفرما: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1389- 1390.
همکاری به عنوان مدیر پروژه در طرح پژوهشی راهکارهای ساماندهی آرامستان های کشور، کارفرما: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1392-1394.
همکاری به عنوان مدیر اجرایی پروژه در طرح تدوین پژوهشی ارائه الگوی مناسب طراحی مدارس در زمین‌های محدود، کارفرما: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، 1392.

کتاب ها
گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 1393
پهنه بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های همگنی و توسعه ای، مروری بر تجارب پهنه بندی استان های تهران و البرز، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395

1399/2/16 سه‌شنبه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج به صورت یک سازمان مستقل از سال 1390/12/02 فعالیت خود را آغاز کرد. اساسنامه این سازمان در اسفند ماه 1390 و بر اساس بند12 ماده55 ومستند به مفاد ماده 84 قانون شهرداری وبند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مورد تاییدو موافقت قرار گرفت. سازمان وابسته به شهرداری کرج می باشد و مطابق با مفاد ومواد این اساسنامه وآئین نامه های مصوب اداره خواهد شد.

هدایت ونظارت بر فعالیت های شهرداری و کلیه سازمانها وموسسات وشرکتهای تابع یا وابسته به شهرداری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات،فراهم آوردن امکانات و زیرساخت ها برای تشکیل شبکه های اطلاع رسانی و داخلی،بانک های اطلاعاتی،سیستم های اطلاعات جغرافیایی،تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی وساماندهی گردش آمار واطلاعات ازعملکرد شهرداری همچنین آموزش،فرهنگسازی و بکارگیری همه امکانات وظرفیتها درجهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری،افزایش بهبود سیستمها وافزایش بهره وری،بازارشناسی و بازار سازی برای فعالیت های در آمدزایی از جمله وظایف این سازمان است.

1399/2/16 سه‌شنبه
1399/2/16 سه‌شنبه

وظایف سازمان

   سازمان فاوا شهرداری کرج به عنوان نهاد متولی اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در شهرداری نقش هماهنگ کننده فرایندها برای تحقق شهرداری الکترونیکی و شهر الکترونیکی را بر عهده دارد. لذا تحقق این امر، وجود پیش فرض هایی را ضروری می نماید. به این منظور، سازمان فاوا باید به انجام وظایفی در جهت پیشبرد اهداف مذکور بپردازد که به قرار ذیل است:
 • تشکیل بانک های اطلاعاتی وسیستم های جامع اتوماسیون اداری به منظور جمع آوری ،تدوین،نگهداری وبه روز رسانی واستنتاج کلیه آمارواطلاعات مدیریت شهری وارائه گزارش های توصیفی و تحلیلی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری واطلاع رسانی مفید وموثر.
 • ایجاد شبکه های داخلی،اطلاع رسانی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباط در شهرداری و برقراری ارتباط با سایر ادارات،نهادها وشرکتها و موسسات و....ارائه خدمات آماری و فن آوری اطلاعات.
 • مکانیزه کردن سیستم های موجود و موردنیاز شهرداری نظیر حقوق ودستمزد وامور پرسنلی،حسابداری،انبار،اموال و..........
 • تحقیق و پژوهش وکسب آخرین دستاوردهای علمی وتجربی در زمینه فن آوری های جدید در شهرداری.
 • فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد منطقی بین شهرداری کرج باسایر شهرداریهای کشور بانظارت وتایید وزارت کشور.
 • نیازسنجی،امکان سنجی،تجزیه و تحلیل،طراحی ،برنامه نویسی،پیاده سازی،نصب،تست وراه اندازی و پشتیبانی ،آموزش و همچنین مدیریت کلیه سیستم های رایانه ای شهرداری و موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه اعم از سخت افزاری شبکه،وب سایت و..........
 •  اهتمام در امر آموزش علوم وفنون رایانه ای برای کلیه کاربران به طرقی که وزارت کشور اعلام وابلاغ نماید
 • درصورت تشکیل اتحادیه،سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری های کرج با اخذ مجوز و اعلام وزارت کشور به عضویت اتحادیه مذکور در خواهد آمد.
 • ایجاد سیستم بهینه گردش اطلاعات واصلاح فرآیندهای گردش کارومدیریت اطلاعات درکلیه سطوح سازمانی شهرداری.
 • راه اندازی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) وبانکهای اطلاعاتی نقشه ای در شهرداری و نرم افزارهای مربوطه.

 •  پشتیبانی همه جانبه کلیه فعالیت ها رایانه ای درشهرداری وایجاد شبکه وپایگاههای اطلاع رسانی مدیریت شهری در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • سازمان می تواند با رعایت مقررات مربوطه علاوه بر انجام فعالیت های رایانه ای مربوط به شهرداری در برگزاری نمایشگاه ها،بازارشناسی،بازارسازی وبازاریابی فعالیت داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه های سازمان را تامین نماید.
 • اهتمام در رعایت کلیه استاندرها و ضوبط مربوط به استفاده از سیستم های مربوط به امور آمار اطلاعات وخدمات کامپیوتری(سخت افزار،نرم افزار،شبکه) که توسط مراجع ذیصلاح تعییین و ازسوی وزارت کشور ابلاغ میگردد.
 • اهتمام در آموزش علوم آمار واطلاعات و مباحث مرتبط باسیستم های کاربردی کامپیوتری ازطریق ایجاد و برگزاری دوره های آموزش حضوری،مکاتبه ای،دانشگاهی در مقاطع تحصیلی و دوره های زمانی مختلف بارعایت مقررات مربوطه.
 •  تهیه و تولید و ارائه اطلاعات مرتبط با فعالیت های سازمان و شهرداری در جهت هماهنگی با محیط بیرونی سازمان و بهره برداری مقابل و متقابل از دیگر سازمانهای تولیدکننده اطلاعات.
 •  تهیه و تامین وتحویل سخت افزارو نرم افزار باتوجه به سیستم های مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری و سایرسازمان های وابسته وشهرداریهای کشور
 • توسعه وبهسازی ونگهداری سیستم های کامپیوتری از طریق تشکیل کمیته های تخصصی تحلیلی سیستم دهی و ارائه آنچه جوابگوی نیاز کلیه واحدهای شهرداری باشد.
 • ایجادسیستم بهینه گردش و مدیریت اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی شهرداری.
1395/1/22 یکشنبه

وظایف سازمان

   سازمان فاوا شهرداری کرج به عنوان نهاد متولی اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در شهرداری نقش هماهنگ کننده فرایندها برای تحقق شهرداری الکترونیکی و شهر الکترونیکی را بر عهده دارد. لذا تحقق این امر، وجود پیش فرض هایی را ضروری می نماید. به این منظور، سازمان فاوا باید به انجام وظایفی در جهت پیشبرد اهداف مذکور بپردازد که به قرار ذیل است:
 • تشکیل بانک های اطلاعاتی وسیستم های جامع اتوماسیون اداری به منظور جمع آوری ،تدوین،نگهداری وبه روز رسانی واستنتاج کلیه آمارواطلاعات مدیریت شهری وارائه گزارش های توصیفی و تحلیلی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری واطلاع رسانی مفید وموثر.
 • ایجاد شبکه های داخلی،اطلاع رسانی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباط در شهرداری و برقراری ارتباط با سایر ادارات،نهادها وشرکتها و موسسات و....ارائه خدمات آماری و فن آوری اطلاعات.
 • مکانیزه کردن سیستم های موجود و موردنیاز شهرداری نظیر حقوق ودستمزد وامور پرسنلی،حسابداری،انبار،اموال و..........
 • تحقیق و پژوهش وکسب آخرین دستاوردهای علمی وتجربی در زمینه فن آوری های جدید در شهرداری.
 • فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد منطقی بین شهرداری کرج باسایر شهرداریهای کشور بانظارت وتایید وزارت کشور.
 • نیازسنجی،امکان سنجی،تجزیه و تحلیل،طراحی ،برنامه نویسی،پیاده سازی،نصب،تست وراه اندازی و پشتیبانی ،آموزش و همچنین مدیریت کلیه سیستم های رایانه ای شهرداری و موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه اعم از سخت افزاری شبکه،وب سایت و..........
 •  اهتمام در امر آموزش علوم وفنون رایانه ای برای کلیه کاربران به طرقی که وزارت کشور اعلام وابلاغ نماید
 • درصورت تشکیل اتحادیه،سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری های کرج با اخذ مجوز و اعلام وزارت کشور به عضویت اتحادیه مذکور در خواهد آمد.
 • ایجاد سیستم بهینه گردش اطلاعات واصلاح فرآیندهای گردش کارومدیریت اطلاعات درکلیه سطوح سازمانی شهرداری.
 • راه اندازی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS) وبانکهای اطلاعاتی نقشه ای در شهرداری و نرم افزارهای مربوطه.

 •  پشتیبانی همه جانبه کلیه فعالیت ها رایانه ای درشهرداری وایجاد شبکه وپایگاههای اطلاع رسانی مدیریت شهری در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
 • سازمان می تواند با رعایت مقررات مربوطه علاوه بر انجام فعالیت های رایانه ای مربوط به شهرداری در برگزاری نمایشگاه ها،بازارشناسی،بازارسازی وبازاریابی فعالیت داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه های سازمان را تامین نماید.
 • اهتمام در رعایت کلیه استاندرها و ضوبط مربوط به استفاده از سیستم های مربوط به امور آمار اطلاعات وخدمات کامپیوتری(سخت افزار،نرم افزار،شبکه) که توسط مراجع ذیصلاح تعییین و ازسوی وزارت کشور ابلاغ میگردد.
 • اهتمام در آموزش علوم آمار واطلاعات و مباحث مرتبط باسیستم های کاربردی کامپیوتری ازطریق ایجاد و برگزاری دوره های آموزش حضوری،مکاتبه ای،دانشگاهی در مقاطع تحصیلی و دوره های زمانی مختلف بارعایت مقررات مربوطه.
 •  تهیه و تولید و ارائه اطلاعات مرتبط با فعالیت های سازمان و شهرداری در جهت هماهنگی با محیط بیرونی سازمان و بهره برداری مقابل و متقابل از دیگر سازمانهای تولیدکننده اطلاعات.
 •  تهیه و تامین وتحویل سخت افزارو نرم افزار باتوجه به سیستم های مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری و سایرسازمان های وابسته وشهرداریهای کشور
 • توسعه وبهسازی ونگهداری سیستم های کامپیوتری از طریق تشکیل کمیته های تخصصی تحلیلی سیستم دهی و ارائه آنچه جوابگوی نیاز کلیه واحدهای شهرداری باشد.
 • ایجادسیستم بهینه گردش و مدیریت اطلاعات در کلیه سطوح سازمانی شهرداری.
1395/1/22 یکشنبه
1395/1/22 یکشنبه
1397/10/11 سه‌شنبه
1396/11/7 شنبه
1395/11/20 چهارشنبه
پورتال جدید شهرداری کرج
با  عنایت به دو نقش مهم شهرداری ها  در اطلاع رسانی و ارایه خدمات و همچنین ضرورت ایجاد شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک، شهرداری کرج نیز نقش خود را در بستر سازی شهر هوشمند به خوبی اجرا نموده است. بدیهی است هدف غایی و نهایی در این راه خدمت رسانی در کنار ارایه اطلاعات و نیازهای داده ای شهروندان در قالب بستری تحت عنوان پورتال جامع شهری است که نیاز شهروندان به مراجعه حضوری به حوزه های مختلف شهرداری را از میان بردارد. در همین راستا سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نماینده شهرداری کرج در حوزه فناوری، با تعویض پورتال جاری به پورتالی پویا در جهت اهداف فوق گام برداشت. از جمله قابلیت های پورتال جدید که در آدرس Karaj.ir برای شهروندان کرج در دسترس قرار دارد می توان به امکان ایجاد فرآیندهای سازمانی،گردش کار،گزارش سازی و یکپارچه سازی به همراه امنیت اشاره کرد.

برنامه ریزی استراتژیک(دانلود)
CRM(دانلود)
کنترل پروژه(دانلود)
مدل سازی فرآیند ها(دانلود)
مستند سازی(دانلود)


برگزاری دوره های آموزشی به صورت مستمر

به دنبال نیاز سنجی آموزشی که در مجموعه فاوا در خصوص پرسنل انجام شد، تقویم آموزشی سازمان برای سال 94 تدوین و دوره های آموزشی لازم در این تقویم پیش بینی شد. به همین منظور سلسله دوره های آموزشی در سازمان برگزار خواهد شد که ارتقاء توان علمی و مهارتی پرسنل را در سرلوحه خود دارد. این تقویم آموزشی به صورت مستمر به روزرسانی شده و دوره های آموزشی لازم برای کارکنان برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.


 
1395/7/26 دوشنبه
1395/1/22 یکشنبه

 پروژه های اداره امنیت اطلاعات و مرکز داده 

پروژه مشاوره امنیت اطلاعات
پروژه مشاور امنیت اطلاعات، پروژه ای از جنس ارایه خدمات مشاوره ای و همچنین ارایه خدمات فنی می باشد که بخشی از آن توسط نیروهای مقیم و بخشی دیگر توسط مشاورین ارشد مستقر در شرکت مهندسی مشاور ارایه می گردد. در جریان این پروژه پیکربندی شبکه های LAN و WAN (وایرلس و فیبر) بررسی شده و اقدامات و دستورالعملهای امنیتی استاندارد در این خصوص تهیه می شود.
بازنگری و ارایه ملزومات امنیتی طرحهای شبکه تهیه شده توسط مشاور شبکه از دیگر بخش های این پروژه است.  امن سازی فیزیکی، امن سازی ساختار شبکه، نصب و راه اندازی سرویس ها، امن سازی تجهیزات، امن سازی ارتباطات، امن سازی ایستگاه‌های کاری، مجازی سازی، ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطلاعات، نظارت امنیتی آموزش و فرهنگسازی پشتیبانی، مستند‌سازی، تدوین خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی از دیگر فعالیت هایی است که در جریان این پروژه اجرایی می شود.
 
مطالعه و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مطابق با استاندارد ISO 27001
پروژه تدوین طرح جامع سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به منظور استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ISO 27001  با هدف برقراری بستری برای حفظ ویژگی دسترسی پذیری اطلاعات برای افراد مجاز، حفظ محرمانگی اطلاعات و  حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و ممانعت از اختلال در آن توسط افراد غیر مجاز در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج اجرایی شد. در نهایت در شهریور ماه 94 و پس از برگزاری چندین دوره ممیزی داخلی و حضور سرممیز شرکت TUV آلمان، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO27001:2013 شد.
اخذ گواهینامه ISMS از سال 87 به صورت جدی در دستور کار بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و اکثر دستگاه‌های دولتی قرار گرفته و در همین راستا از سال 93، سازمان فاوای شهرداری کرج نیز با هدف ارتقاء امنیت اطلاعات و پایداری خدمات در حوزه فناوری اطلاعات دریافت این گواهینامه را در اولویت های خود قرار داد.
 
 پروژه تست نفوذ
اجرای پروژه تست نفوذ روشی برای تخمین میزان امنیت یک کامپیوتر (معمولاً سرور) یا یک شبکه است که با شبیه‌سازی حملات یک حمله‌کننده (هکر) صورت می‌گیرد. در این روش تمام سیستم و نرم‌افزارها و سرویس‌های نصب شده روی آن برای یافتن مشکلات امنیتی آزمایش می‌شوند و سپس اقدام به رفع مشکلات موجود می‌شود. هر سیستمی که قابل استفاده توسط عموم باشد، لازم است که قبل از شروع فعالیت، تست نفوذپذیری روی آن صورت گرفته باشد که بعداً دچار مشکل نشود. وب‌سایت‌ها، شبکه‌های بانکی، فایل‌سرورها، ارایه‌دهندگان پست‌های الکترونیک و سایر سیستم‌هایی که از طریق شبکه خدمات ارایه می‌دهند نمونه‌ای از سیستم‌هایی هستند که باید روی آنها تست نفوذپذیری صورت گرفته شود.
  
پروژه مشاوره و طراحی مرکز داده
مرکز داده (دیتاسنتر) مکانی امن جهت متمرکز کردن سرورهای شبکه و استفاده از منابع مشترک نگهداری است. به این منظور اتاق های سرور یا مراکز داده در نهادهایی که با حجم بالایی از داده ها در ارتباط هستند ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار می­گیرد.

پروژه پشتیبان گیری
واحد پشتیبان گیری در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه تحویل، باز گردانی و بایگانی فایل های پشتیبان را برعهده دارد. در ابتدای کار فرم مشخصات عمومی/ فنی نرم افزارها و سرورها در اختیار مدیریت های مختلف (مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت نرم افزار، مدیریت داده های مکانی، مدیریت شبکه و پشتیبانی فنی، پورتال) قرار گرفت تا پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز در خصوص نرم افزارها،  فضای تقریبی مورد نیاز فایلهای پشتیبان مربوط به هر نرم افزار تخمین زده شود. در پایان هفته، هر مدیریت فایلهای پشتیبان مربوط به نرم افزارهای خود، که عموما فایلهایی با فرمت SQL  و پسوند bak. میباشند را از طریق CD/DVD، Flash، هارد اکسترنال و یا کپی آن روی شبکه به همراه فرم تحویل Backup در اختیار مدیریت پشتیبان گیری قرار میدهند. پس از تحویل فرم وکپی فایلها روی PC، کار تائید صحت و بازگردانی با استفاده از نرم افزار SQL 2014  آغاز می شود و تا بازگردانی تمامی فایلها این روند ادامه دارد.

 

1395/1/23 دوشنبه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج

شماره تماس: 3593-026
 دورنگار:32776100-026
  پرتال سازمان: http:\\fava.karaj.ir
پست الکترونیکی: fava@karaj.ir
 پست الکترونیکی روابط عمومی سازمان: infofava@karaj.ir

 کد پستی:3133813459
 آدرس:کرج, چهار راه هفت تیر,  بلوار شهدای دانش آموز, نبش خیابان چهارصد دستگاه

 

تعداد بازديد اين صفحه: 102399
تعداد بازديد کنندگان سايت: 44694205 تعداد بازديد زيرپورتال: 717994 اين زيرپورتال امروز: 324 سایت در امروز: 17245 اين صفحه امروز: 26
1395/5/30 شنبه
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد .